Artigo de Laura Serrano Redactora de contenido web Compañías de luz ¿Por qué los minipisos no son rentables en España y los Gobiernos quieren regularlos? Resumen: No cabe duda de que el sector inmobiliario va evolucionando y trata de adaptarse (o quizá aprovecharse de la complicada situación actual), pero los Gobiernos no seLER MÁIS →

O número de queixas recibidas na área de medio ambiente durante o ano 2018 foi de 1.245. A porcentaxe de queixas concluídas incrementouse un 7,6 % con respecto ao exercicio do 2017 e supoñen un 18% do total. Nesta área tramitáronse durante o ano 2018 fundamentalmente queixas de contaminación acústica,LER MÁIS →

Nestes últimos meses están a xurdir varios casos de positividade por tuberculose en gando vacún nos concellos da Comarca do Macizo Central ourensán. O protocolo sanitario establece que estes animais deben de ser sacrificados a partires da primeira análise que reflicta posibilidade de contaxio, incluíndo os “positivos dubidosos”. Namentres, aLER MÁIS →