Segundo o último Informe de Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la Información por Comunidades Autónomas del Ministerio de Enerxía, internet aínda non chegou a máis de 17.348 fogares galegos, gran parte deles pertencentes ao rural. Así, Galicia é a comunidade onde máis familias queren acceder á rede, peroLER MÁIS →

Dende a primeira detección de positivos da couza da pataca, o avance da praga foi intensa, como era previsible e as medidas da xunta aparte de xustiñas, ineficaces. En Muxía, Medio Rural detectou tres casos en plantacións de autoconsumo, converténdose esta localidade da Costa da Morte no primeiro lugar noLER MÁIS →