Segundo o último Informe de Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la Información por Comunidades Autónomas del Ministerio de Enerxía, internet aínda non chegou a máis de 17.348 fogares galegos, gran parte deles pertencentes ao rural. Así, Galicia é a comunidade onde máis familias queren acceder á rede, peroLER MÁIS →

O grupo de En Marea rexistrou no Parlamento unha iniciativa para que a Xunta de Galicia se dirixa a Fomento para esixir unha mellora integral do estado do firme da N-540, así como a remodelación da súa sinalización para mellorar a seguridade viaria no conxunto da vía. Pídese ademais aLER MÁIS →