Hoxe, reunímonos ca Fiscal de Medio Ambiente na Provincia de Ourense, Dona Carmén Eiro. Dende En Marea, expuxémoslle a nosa preocupación pola situación de contaminación a que está sometida a Comarca da Limia por mor da non xestión dos xurros gandeiros pola incompetencia da Consellería de Medio Rural e deLER MÁIS →

Hoxe, nas Oficinas Agrarias Comarcais da Galiza traballan máis de 300 profesionais entre veterinarias, enxeñeiras agrónomas, enxeñeiras técnicas agrícolas e persoal administrativo divididas nas case 70 oficinas agrarias comarcais distribuídas por todo o país. Nos momentos actuais de crise dos sectores agro e gandeiros, a Consellería non é quen deLER MÁIS →

Hoxe, nas Oficinas Agrarias Comarcais da Galiza traballan máis de 300 profesionais entre veterinarias, enxeñeiras agrónomas, enxeñeiras técnicas agrícolas e persoal administrativo divididas nas case 70 oficinas agrarias comarcais distribuídas por todo o país. Nos momentos actuais de crise dos sectores agro e gandeiros, a Consellería non é quen deLER MÁIS →

Hoxe, esta comarca soporta unha carga gandeira de máis de 75.000UGM, equivalente a unha poboación de 1.6000.000 habitantes, que producen unha cantidade maior a un millón de toneladas de residuos que acaban depositándose ao aire libre e sen ningún tipo de depuración, tratamento, precaución e protección. A Comarca da LimiaLER MÁIS →

Xunto cos deputados e deputadas da formación e o voceiro Luís Villares,, veñen de presentar una Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión. No texto da proposición, apuntan ao gran dano ambiental que a planta asfáltica de produción de mesturas bituminosas (planta de asfalto en quente) produciría,LER MÁIS →