O Parlamento de Galicia vén de aprobar a proposta de En Marea de solicitar ao Ministerio de Fomento a través da Xunta a solicitude de cesión de catro vivendas abandonadas e unha parcela anexa, baixo a titularidade de ADIF, para destinalas mediante unha axeitada rehabilitación a uso residencial para maiores.LER MÁIS →

A veciñanza de Borrán, no concello de Vilar do Barrio, C.P. 32702, Ourense, solicitou de xeito informal a ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviarias) a cesión de 4 vivendas de planta baixa, con referencia catastral 000600100PG16H0001JR, con capacidade de 12 habitacións en total, abandonadas e sitas no mesmo lugar de BorránLER MÁIS →