A poboación galega caracterízase por unha serie de características como poden ser o despoboamento, illamento, dispersión xeográfica, problemas de mobilidade, carencia de recursos e servizos básicos, etc. Esta situación vese favorecida polas políticas de desmantelamento do rural do Partido Popular e o seu progresivo estrangulamento dos servizos públicos neste contexto,LER MÁIS →

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 29 de novembro de 2018, adoptou o acordos por unanimidade da PNC presentada polo Partido Popular sobre o inicio pola Xunta de Galicia da redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento de trazado da estradaLER MÁIS →

As estradas representan o eixe central do desenvolvemento dos pobos e das súas comunidades. Dende En Marea consideramos que as estradas son un dos principais eixos de desenvolvemento das localidades e os territorios. O comercio, o turismo, a industria e a supervivencia das pequenas empresas dependen en boa parte daLER MÁIS →

A Xunta de Galicia deu resposta á pregunta de En Marea sobre a supresión do servizo de pediatría no centro médico da Pobra de Trives durante o período estival. A resposta non nos serve!!! Desde En Marea defendemos o respecto e a atención á cidadanía independentemente de onde residan asíLER MÁIS →