A asociación de Enxeñeiros Agrónomos do Estado (ANIADE) querelouse contra a Coordinadora Rexional de Inspección de Sanidade Vexetal que depende da Subdelegación do Goberno en Pontevedra. A convocatoria publicada no BOE de 30 de xuño de 2017 mediante Resolución de 23 de xuño convocaba un concurso específico para a provisiónLER MÁIS →

Segundo o último Informe de Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la Información por Comunidades Autónomas del Ministerio de Enerxía, internet aínda non chegou a máis de 17.348 fogares galegos, gran parte deles pertencentes ao rural. Así, Galicia é a comunidade onde máis familias queren acceder á rede, peroLER MÁIS →

Nestes últimos meses están a xurdir varios casos de positividade por tuberculose en gando vacún nos concellos da Comarca do Deza, ou nas comarcas do Macizo Central ourensán. O protocolo sanitario establece que estes animais deben de ser sacrificados a partires da primeira análise que reflicta posibilidade de contaxio, incluíndoLER MÁIS →