En Marea, denuncia a falta dun plan estratéxico por parte da Xunta de Galicia para o sector ovino e caprino. A profesionalización deste sector farase coa comercialización e valoración do produto final: a excelente carne tanto de cordeiro como de cabrito que se produce en Galicia, que se ve reforzadoLER MÁIS →

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) calcula que o consumo de gasoil representa o 69% dos custes enerxéticos totais dunha explotación agropecuaria. O subministro eléctrico constituiría o 24%. Con estes datos sobre a mesa, compréndese o golpe terrible que supón para os agricultores e gandeiros do noso país a asfixianteLER MÁIS →

A colleita do mel afronta outro ano complicado. No 2017 o problema foron as xeadas que queimaron a floración e a seca que impediu que brotase nada. Nesta ocasión, a culpable da escaseza da colleita serán as precipitacións. A produción da mel soe realizarse entre febreiro e xuño, cando oLER MÁIS →

Nestes últimos meses están a xurdir varios casos de positividade por tuberculose en gando vacún nos concellos da Comarca do Deza, ou nas comarcas do Macizo Central ourensán. O protocolo sanitario establece que estes animais deben de ser sacrificados a partires da primeira análise que reflicta posibilidade de contaxio, incluíndoLER MÁIS →

A comezos do século XX en Galicia máis de 2 millóns de ovellas e cabras eran xestionadas polos seus propietarios. Hoxe en día xa só quedan 229.000, repartidas entre 21.709 explotacións gandeiras. Das cales unicamente 76 gandeirías teñen máis de 250 cabezas deste gando. En 2015 aplicouse unilateralmente unha quitaLER MÁIS →