Nestes últimos meses están a xurdir varios casos de positividade por tuberculose en gando vacún nos concellos da Comarca do Macizo Central ourensán. O protocolo sanitario establece que estes animais deben de ser sacrificados a partires da primeira análise que reflicta posibilidade de contaxio, incluíndo os “positivos dubidosos”. Namentres, aLER MÁIS →

En Marea, denuncia a falta dun plan estratéxico por parte da Xunta de Galicia para o sector ovino e caprino. A profesionalización deste sector farase coa comercialización e valoración do produto final: a excelente carne tanto de cordeiro como de cabrito que se produce en Galicia, que se ve reforzadoLER MÁIS →

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) calcula que o consumo de gasoil representa o 69% dos custes enerxéticos totais dunha explotación agropecuaria. O subministro eléctrico constituiría o 24%. Con estes datos sobre a mesa, compréndese o golpe terrible que supón para os agricultores e gandeiros do noso país a asfixianteLER MÁIS →

A colleita do mel afronta outro ano complicado. No 2017 o problema foron as xeadas que queimaron a floración e a seca que impediu que brotase nada. Nesta ocasión, a culpable da escaseza da colleita serán as precipitacións. A produción da mel soe realizarse entre febreiro e xuño, cando oLER MÁIS →