O teléfono do Servizo de Atención e Información á Cidadanía na Xunta de Galicia (Teléfono 012), é un servizo integrado de xestión dotado dos compoñentes tecnolóxicos e dos servizos necesarios para facilitarlle á cidadanía as súas relacións coa Xunta de Galicia, así como a información e atención en diversas materias.LER MÁIS →

A veciñanza de Borrán, no concello de Vilar do Barrio, C.P. 32702, Ourense, solicitou de xeito informal a ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviarias) a cesión de 4 vivendas de planta baixa, con referencia catastral 000600100PG16H0001JR, con capacidade de 12 habitacións en total, abandonadas e sitas no mesmo lugar de BorránLER MÁIS →

Dende En Marea respaldamos a mobilización en Ourense contra a privatización do centro de menores de Montealegre A reapertura do Centro de Menores de Montealegre é unha necesidade, pero a Xunta optou pola xestión privada do mesmo, desaproveitando un patrimonio público, con boas dotacións e impedindo o desenvolvemento da boaLER MÁIS →