Iniciativas, preguntas parlamentares e proposicións non de lei en pleno e en comisión de temáticas do ámbito xeográfico da Coruña

 

Descrición da iniciativaTipoÁreaÁmbitoLigazón
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento acorde compartir e apoiar o contido do acordo aprobado polo Pleno da Corporación Municipal do Concello de Sada celebrado o pasado 12 de agosto, asumir como cámara a vontade de acordar, promover ou demandar as iniciativas lexislativas ás que se fai referencia en dito acordo, instar á Xunta de Galicia a que dentro das súas competencias execute o acordado en dito Pleno MunicipalPNLCulturaA CoruñaVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta a evitar a segregación das actividades de produción de enerxía eléctrica e ferroaleacións por parte de Ferroatlántica, esixir a Ferroatlántica o mantemento da actividade produtiva e dos postos de traballo na factoría de Cee e DumbríaPNLEnerxíaA CoruñaVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a evitar a segregación das actividades de produción de enerxía eléctrica e ferroaleacións por parte de Ferroatlántica, esixir a Ferroatlántica o mantemento da actividade produtiva e dos postos de traballo na factoría de Cee e Dumbría PNLEnerxíaA CoruñaVer
Proposición non de Lei para tratar no pleno a habilitación de partidas orzamentarias en 2018 para resolver as carencias materiais e as deficiencias estruturais da residencia de maiores de Oleiros e aumentar o cadro de persoalPNLPolítica SocialA CoruñaVer
Proposición non de Lei para tratar na comisión a habilitación de partidas orzamentarias en 2018 para resolver as carencias materiais e as deficiencias estruturais da residencia de maiores de Oleiros e aumentar o cadro de persoalPNLPolítica SocialA CoruñaVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a habilitar un aloxamento alternativo no parque de vivenda pública da Xunta adecuado ás características da unidade de convivencia, acompañado dun plan de seguimento socioeducativo en coordinación cos Servizos Sociais Comunitarios.PNLPolítica SocialA CoruñaVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cál é a información que manexa sobre a posible venta das centrais hidroeléctricas do Río Xallas PreguntaEnerxíaA CoruñaVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se ten pensado a Xunta de Galicia manter unha xuntanza co Comité de Empresa de Ferroatlántica, cál é a información que manexa sobre a posible venta das centrais hidroeléctricas do Río Xallas, cales son as actuacións que ten pensado desenvolver para garantir a seguridade do emprego dos traballadores/asPreguntaEnerxia A CoruñaVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se ten pensado a Xunta de Galicia manter unha xuntanza co Comité de Empresa de Ferroatlántica, cál é a información que manexa sobre a posible venta das centrais hidroeléctricas do Río Xallas, cales son as actuacións que ten pensado desenvolver para garantir a seguridade do emprego dos traballadores/asPreguntaEnerxia A CoruñaVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se realizou a Xunta os contactos co Goberno español aos que foi instado por dita Comisión, en qué estado se atopa actualmente dito contacto, qué previsións hai para as obras de acceso ferroviario exterior do Porto da Coruña, se está a Xunta aínda en contacto co Goberno central para dar saída a esta situación e qué valoración fai a Xunta da actual situación na que se atopa o Porto.
PreguntaInfraestruturasA CoruñaVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre se comparte o Goberno galego as decisións do Goberno central de construír unha autovía paralela á AP-9 entre A Coruña e Porriño mentres se rescatan autoestradas privatizadas.PreguntaInfraestruturasA CoruñaVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galicia a realizar tódalas actuacións tendentes a impedir e/ou no seu caso non autorizar a que sexa a fundación -de exaltación dun dictador- a que xestione as visitas ao BIC Pazo de Meirás, condenar o negacionismo do golpe de estado, esixir aos propietarios detentadores do inmoble o cumprimento do réxime de visitas ao BIC, realizar e prestar apoio institucional a tódalas actuacións encamiñadas a recuperar o Pazo de Meirás para a titularidade e uso públicos, obrigar á fundación a emitir unha desculpa pública ás vítimas da represión, PNLCulturaA Coruña Ver
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento acorde compartir e apoiar o contido do acordo aprobado polo Pleno da Corporación Municipal do Concello de Sada celebrado o pasado 12 de agosto, asumir como cámara a vontade de acordar, promover ou demandar as iniciativas lexislativas ás que se fai referencia en dito acordo, instar á Xunta de Galicia a que dentro das súas competencias execute o acordado en dito Pleno MunicipalPNLCulturaA Coruña Ver