Iniciativas, preguntas parlamentares e proposicións non de lei en pleno e en comisión de temáticas do ámbito xeográfico de Pontevedra

 

Descrición da iniciativaTipoÁreaÁmbitoLigazón
Interpelación sobre a situación e as graves deficiencias da Residencia de Maiores de CampolongoInterpelaciónPolítica SocialPontevedraVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando ao Goberno galego a incorporar unha serie de medidas, tras escoitar as necesidades da veciñanza de Paramos trala explosión da pirotecnia, no Decreto de axudas no que se materialice a actuación da Xunta de Galicia.PNLEmerxenciasPontevedraVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a facer efectivo o cambio das instalacións da Oficina Agraria Comarcal de Lalín a unhas novas dependencias, xa que estas atopanse nun estado lamentablePNLMedio RuralPontevedraVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a facer efectivo o cambio das instalacións da Oficina Agraria Comarcal de Lalín a unhas novas dependencias, xa que estas atopanse nun estado lamentablePNLMedio RuralPontevedraVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión sobre as actuacións para reparar as graves deficiencias da Residencia de Maiores de CampolongoPNLPolítica SocialPontevedraVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno sobre as actuacións para reparar as graves deficiencias da Residencia de Maiores de Campolongo.PNLPolítica SocialPontevedraVer
Proposicion non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a devoltar o Hospital Álvaro Cunqueiro, a súa xestión e explotación de servizos á xestión directa, integramente pública, mediante as vías administrativas, económicas e legais ao alcance da propia Xunta PNLSanidadePontevedraVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a devoltar o Hospital Álvaro Cunqueiro, a súa xestión e explotación de servizos á xestión directa, integramente pública, mediante as vías administrativas, económicas e legais ao alcance da propia XuntaPNLSanidadePontevedraVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a problemática dos comedores escolares en CangasPreguntaEducaciónPontevedraVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre as medidas que ten realizado a Xunta para atender de forma urxente as necesidades das vítimas e familias afectadas pola explosión da pirotecnia en Paramos (Tui).
PreguntaEmerxenciasPontevedraVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se coñece a Xunta de quen é responsabilidade ditas verteduras, se non é así, pensa a Xunta poñer en marcha unha investigación para sancionar a quen estea provocando ditas verteduras a través do conduto directo ó areal en detrimento do noso medio ambiente, qué solución considera a Xunta que se debe por en marcha para paliar e eliminar ditas vertedurasPreguntaMedio AmbientePontevedraVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a aplicación de herbicidas nas marxes das estradas ao seu paso polo Concello de Mondariz, para eliminación de mato: ata cando vai a Xunta de Galicia, coñecedora de informes negativos contra estas prácticas, seguir usando estes potentes velenos, pensa volver a botalo no Concello de Mondariz PreguntaMedio RuralPontevedraVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre a aplicación de herbicidas nas marxes das estradas ao seu paso polo Concello de Mondariz, para eliminación de mato: ata cando vai a Xunta de Galicia, coñecedora de informes negativos contra estas prácticas, seguir usando estes potentes velenosPreguntaMedio RuralPontevedraVer
Proposición non de lei no pleno para instar á Xunta a mellorar as instalacións da Oficina Agraria Comarcal de Lalín diante do penoso estado das instalaciónsPreguntaMedio RuralPontevedraVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta a mellorar as instalacións da Oficina Agraria Comarcal de Lalín diante do penoso estado das instalaciónsPreguntaMedio RuralPontevedraVer
Pregunta escrita para instar á Xunta a mellorar as instalacións da Oficina Agraria Comarcal de Lalín diante do penoso estado das instalaciónsPreguntaMedio RuralPontevedraVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre se coñece a Consellería de Medio Rural a problemática que está a denunciar o alumnado do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán, se existen problemáticas similares noutros CFEA do país, qué medidas vai tomar a Consellería de Medio Rural para resolver as deficiencias denunciadas, se van propor algún tipo de reunión coa dirección e o alumnado do centro de Lourizán para estudar esta problemáticaPreguntaMedio Rural PontevedraVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cal foi o motivo de esixir unha terceira mostra nos polígonos de Aldán (Cangas) e Bueu, se ten pensado a Xunta manter o protocolo tanto para peches cautelares como para a apertura do mexillón, qué baremos escolle á hora de facer o estudo da toxina PreguntaPescaPontevedraVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cal foi o motivo de esixir unha terceira mostra nos polígonos de Aldán (Cangas) e Bueu, se ten pensado a Xunta manter o protocolo tanto para peches cautelares como para a apertura do mexillón, qué baremos escolle á hora de facer o estudo da toxinaPreguntaPescaPontevedraVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a situación e as graves deficiencias da Residencia de Maiores de CampolongoPreguntaPolítica SocialPontevedraVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre a situación e as graves deficiencias da Residencia de Maiores de Campolongo.PreguntaPolítica SocialPontevedraVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre cándo se van a resolver as graves deficiencias da Residencia de Maiores de Campolongo.PreguntaPolítica SocialPontevedraVer
Pregunta en pleno sobre a participación da Xunta de Galiza na moción de censura de Tui e se adquiríu a Xunta algún compromiso de realización de obras ou actividades no Concello de Tui condicionado á presentación da moción de censura, tal como consta no Pacto de goberno presentado entre o Partido Popular e C21PreguntaPresidenciaPontevedraVer
Pregunta en comisión sobre a participación da Xunta de Galiza na moción de censura de Tui e se adquiríu a Xunta algún compromiso de realización de obras ou actividades no Concello de Tui condicionado á presentación da moción de censura, tal como consta no Pacto de goberno presentado entre o Partido Popular e C21PreguntaPresidenciaPontevedraVer
Pregunta en pleno sobre que actuacións executou ou ten pensado executar a Xunta en relación ao conflito de Breshka PontevedraPreguntaTraballoPontevedraVer
Pregunta en pleno sobre a posición do goberno galego para garantir que o ámbito de Liñeiros, presente no anterior PXOM de Vigo e anulado no 2008, vaia ser protexido da especulación urbanística e adicado ao seu uso rústico, consorte coa súa natureza, quedando fóra de claquera cualificación de uso residencial, comercial, industrial ou calquera outro que modifique esa condiciónPregunta InfraestruturasPontevedraVer