A cantidade de plástico agrícola (plástico e bolsas de silo, plástico de invernadoiro) que se xera en Galiza ao longo dun ano é de aproximadamente 7.700 toneladas. A práctica habitual do vertido ou da incineración de xeito incontrolado supón un problema medioambiental, que orixina un deterioro progresivo e acumulativo doLER MÁIS →

Dende o ano 2015, distintos sindicatos, levan esixindo unha formación específica os axentes forestais e medioambientais, xa que ao longo deste tempo abandonouse o eido da cualificación e formación dos seus traballadores, nun servizo fundamental e prioritario para a poboación e que no desempeño das súas funcións convive acotío conLER MÁIS →