Nas zonas do interior de Galiza consérvanse as mellores representacións dos soutos mansos galegos, plantacións monoespecíficas de castiñeiros enxertados con variedades de froito de calidade, un deles é o de Rozabales, no que medran exemplares de incribles dimensións, cunha fisionomía moi semellante á de todos os castiñeiros vellos e demoucadosLER MÁIS →